Aktuality

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Recitál Renaty Drössler, networking

U příležitosti dalšího přátelského setkání uspořádala Asociace v překrásných prostorách Kaunického paláce na Novém Městě pražském večerní recitál šansoniérky Renaty Drössler. Tato úřadující první dáma českého šansonu se

APPU garantem úspor pro vodní hospodářství

S APPU jsme vystoupili na konferenci pořádané Asociací pracovníku v regeneraci. Naši odborníci Petr Wagner a Michal Šubrt prezentovali o technologiích úpravy vody z podzemních a povrchových zdrojů

Konference Města budoucnosti 2019

Konference Města budoucnosti je diskuzní platforma pro zástupce měst a obcí a odborníky na relevantní témata. Také proto se Asociace stala jejím hlavním parnerem, naší

Vítáme nové členy

17. září jsme během první oficiální členské schůze Asociace přivítali nové členy. Obchodně přátelského setkání ve stylových prostorách Kaunického paláce v Praze se nově zúčastnily