Vítáme nové členy

17. září jsme během první oficiální členské schůze Asociace přivítali nové členy. Obchodně přátelského setkání ve stylových prostorách Kaunického paláce v Praze se nově zúčastnily společnosti ENBRA, Sauter, Biosfor Pardubice Asio. Uvítal je předseda APPU Petr Zatloukal i generální ředitel zakládající společnosti Wero Energy Jaroslav Ďuriš. Ten také představil priority a budoucí směřování Asociace. Součástí programu byla také tématická prezentace investičního bankéře a finančního poradce Martina Hanzlíka o možnostech propojení státních a soukromých financí. Díky přítomnosti architekta Michala Postráneckého jsme se také dozvěděli o možnostech budoucí spolupráce Asociace s Institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC ČVUT), z nichž můžeme zmínit Konferenci Město budoucnosti, workshop v Ománu nebo přítomnost na Expo 2020 v Dubaji.


Novinky:

V realizaci je spolupráce s MPO, MMR a MŽP. Ministerstva přislíbila podporu a záštitu nad konkrétními projekty předloženými Asociací.
Asociace navazuje spolupráce na úrovni EU – schůzky s evropskými Asociacemi
Naplánovány jsou obchodní cesty do Pákistánu, Uzbekistánu, Vietnamu, Ruska a na Balkán
Založení Českomoravského energetického fondu ČMEF