O Nás

O Asociaci poskytovatelů provozních úspor

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Motivace založení, vize a mise

APPU byla založena v Praze v roce 2019 s Vizí přispět k zajištění udržitelné budoucnosti pro příští generace a Misí umožnit dostatečné zajišťování základních životních potřeb navzdory stále náročnějším podmínkám prostředí

Organizace asociace

Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze Výkonným orgánem spolku je Představenstvo, které je pětičlenné a tvoří je Předseda, dva Místopředsedové a dva Tajemníci
Statutárním orgánem spolku je Předseda, který spolek zastupuje samostatně

Cíle působnosti a činnosti asociace

Sdílet know-how ekologického a hospodárného využívání provozních zdrojů a být garantem/partnerem pro zvyšování efektivnosti jejich spotřeby

Přispívat k maximalizaci využívání ekologických a efektivních řešení napříč provozními sektory v ČR

Vytvářet standardy energeticko-provozně-technických úsporných opatření

Prosazovat hospodárné zacházení se zdroji a recyklaci již použitých

Podpořit tvorbu nových technických řešení vedoucích k ochraně životního prostředí

Propagovat úsporná opatření k zajištění ekonomické udržitelnosti

Proaktivně reagovat na místní a globální výzvy (voda, palivo, CO2, otázky udržitelnosti) prostřednictvím projektů v oblasti vodohospodářství a správy energie

Zajišťovat významné úspory energie (komodit) a tvorbu nových / obnovitelných zdrojů využitím pokročilých řešení a technologií

Nastavujeme efektivní procesy pro získání a dosažení úsporných opatření

Přinášíme na evropský trh vize, které vedou k úspěšným úsporným opatřením

Poskytuje právní a poradenské služby

Zajišťujeme rozvoj informačních a obchodních styků s obdobnými asociacemi v zahraničí

Provádíme dozor nad odborností poskytovatelů úsporných opatření

Připravujeme pravidelný informační servis

Zajišťujeme jednotlivé audity vedoucí k úsporám – energetické, provozní, technické a personální

Členi asociace a spolupracující organizace

Sdružujeme odborníky oborů komerčních, neziskových, akademických a výzkumných z oblastí, jejichž prostřednictvím ve Váš prospěch můžeme využít široké spektrum interdisciplinárních znalostí a zkušeností z teorie a praxe:

vodního hospodářství

měření/regulace

infrastrukturní inteligence a automatizace

výroby, kombinované výroby a uskladnění energií

materiálového inženýrství

technického a technologického výzkumu

projekce a projektového řízení

organizace práce

správy veřejných organizací

financování a práva

Luboš Vaněk

Místopředseda pro Ekonomii

Radek Křivánek

Místopředseda pro Rozvoj

Karel Vlach

Tajemník pro oblast Komerční

Pavel Zdvořák

Tajemník pro oblast Akademickou a Veřejnou

Hledáte Expertní Podporu nebo Konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou