Případové studie

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Audit vodního hospodářství

pro zvýšení produktivity a ekologie provozu

Nedostatek vody a jeho prevence

suchá infrastruktura a úniky

Informační modelování (digitální dvojče)

efektivní provozní rozhodování, údržba a rozvoj infrastruktur

Spotřeba energií/komodit pod kontrolou

data v reálném čase a přesné rozúčtování

Realizace opatření s využitím metody EPC

odpovědnost za kvalitu návrhu a provozní rizika na straně dodavatele

Akumulace elektrické energie

optimalizace a přidaná hodnota při provozní potřebě elektrické energie v LDS

Hledáte expertní podporu nebo konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou