Oblasti hlavního zaměření

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Hospodaření s vodou

Zabýváme se kompletním cyklem vodního hospodářství, tj. zajištěním a ochranou zdrojů, úpravou zdrojových vod, spotřebou vod, opětovným využití díky recyklaci, čištěním odpadních vod a využitím/zpracováním odpadů z čistění.

Hospodaření s energiemi

Zabýváme se kompletním cyklem energetického hospodářství, tj. optimalizací zdrojů, výroby a spotřeby, kombinovanou výrobou, rekuperací energie, následným využitím odpadů nebo odpadních produktů z jiných procesů/provozů pro její výrobu.

Infrastrukturní inteligence

Zabýváme se nejen individuální automatizací logických provozních částí pomocí prostředků měření a regulace, ale především vzájemným provázáním a koordinaci jejich řízení k vytvoření jednotné celkové infrastrukturní inteligence (smart infrastructure).

Informační modelování

Zabýváme se metodami a postupy odstranění nedostupnosti a kvality informací o provedení infrastruktur, které významně komplikují, vedou k chybnému rozhodování, nebo dokonce znemožňují hospodaření.

Analytické provozní nástroje

Zabýváme se možnostmi a příležitostmi pokročilých analytických nástrojů a platforem využívající "big data", automatickou algoritmizaci, prvky umělé inteligence atp. využitelné k maximalizaci provozních úspor.

Provozní bezpečnost

Zabýváme se možnostmi a příležitostmi využití technologií a pokročilých materiálů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v provozech jako prostředků podpory hospodárnosti, díky omezení výkyvů a ztrát kapacit.

Projekce s přidanou hodnotou

Zajišťujeme projekční činnost související s našimi Službami a Portfoliem, případně bez návaznosti na ně, tj. stavební připravenost, technická a technologická připravenost, materiálová provedení reflektující cíle naší působnosti a oprávněné zájmy klientů.

E S G

Poskytujeme podporu implementace politik ESG včetně souvisejícího vykazování informací. Realizujeme vizi udržitelného vývoje prostřednictvím podpory přijetí a uplatnění praktik odpovědného přístupu organizací k životního prostředí, lidem a řízení.

Hledáte expertní podporu nebo konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou