Naše služby

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Studie příležitostí / Analýza stavu

Provedeme identifikaci příčin nehospodárného a/nebo neekologického nakládání s energetickými zdroji a komoditami. Navrhneme předběžná opatření nápravy.

Studie proveditelnosti / Projekce

Provedeme komplexní zhodnocení předběžných opatření nápravy s přihlédnutím k zásadám a pravidlům 3E. Navrhneme konečná opatření nápravy.

Finanční modely a zajištění

Zhodnotíme možnosti a podmínky, poskytneme procesní podporu k finančnímu zajištění realizace opatření jako alternativy využití prostředků vlastních.

Podpora kontraktování

Poskytneme podporu a součinnost pro definici podmínek výběru a zhodnocení nabídek dodavatelů, při definici a projednání smluvních podmínek.

Realizační podpora a dohled

Poskytneme podporu a součinnost pro provádění realizačního dozoru (TDI), pro průběžnou kontrolu výdajů a ochranu oprávněných zájmů klienta.

Provozní podpora a dohled

Poskytneme podporu a součinnost pro zajištění provozu infrastruktur, pro průběžnou kontrolu výdajů a ochranu oprávněných zájmů klienta.

Hledáte expertní podporu nebo konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou