Konference Města budoucnosti 2019

Konference Města budoucnosti je diskuzní platforma pro zástupce měst a obcí a odborníky na relevantní témata. Také proto se Asociace stala jejím hlavním parnerem, naší snahou a cílem je poskytnout odpovědi na současné potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí. Hovořilo se nejen o problémech, se kterými se představitelé samosprávy potýkají, ale prostor byl i pro sdílení pozitivních zkušeností z každodenního fungování.

Celodenní přednáškový a diskuzní program byl rozdělen do několika tématických bloků a jeho součástí byla i expo zóna určená pro praktickou prezentaci řešení v jednotlivých oblastech. Bavili jsme se o mobilitě, problémy v infrastruktuře, energetice a udržitelném rozvoji. Konkrétně v našich debatách samozřejmě nechybělo jedno z nejpalčivějších témat současnosti, kterým je bezpochyby voda. Naši odborníci Jaroslav Ďuriš a Petr Wágner vysvětlovali možná řešení návštěvníkům jednotlivě i v rámci prezentace během oficiálního programu.

www.mesta-budoucnosti.cz