APPU garantem úspor pro vodní hospodářství

S APPU jsme vystoupili na konferenci pořádané Asociací pracovníku v regeneraci. Naši odborníci Petr Wagner a Michal Šubrt prezentovali o technologiích úpravy vody z podzemních a povrchových zdrojů pro využití v bazénech a aquaparcích. Detailně představili pilotní projekt Recyklace bazénové vody použitím membránových technologií, který vzbudil velký zájem všech přítomných.