Ochrana osobních údajů

Při poskytování informací o našich produktech a službách je naší nejvyšší prioritou spokojenost klientů. Proto se svou nabídku snažíme co nejlépe přizpůsobit konkrétnímu návštěvníkovi našeho webu. K tomu potřebujeme mimo jiné zpracovávat dílčí anonymizované osobní údaje návštěvníka. Ke zpracování osobních údajů dochází za dodržení veškerých zákonných podmínek.

Podmínky zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nebudou využívány k automatizovanému rozhodování, ani předávány do třetích zemí. APPU je oprávněna předat zpracovávané osobní údaje pouze subjektům – „zpracovatelům“, které pověří zpracováním osobních údajů smlouvou o zpracování osobních údajů. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů jste oprávněn/a: požadovat od APPU přístup ke svým osobním údajům, které APPU zpracovává, případně jejich opravu, pokud jsou nepřesné. Přístupem se rozumí právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů. APPU Vám tuto informaci předá bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace; jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, můžete souhlas s jejich zpracováním kdykoli odvolat. Pokud APPU kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, bude APPU zpracovávat Vaše údaje v rozsahu uvedeném na formuláři (zpravidla jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní kontakt). Tyto osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely vyřízení Vašeho podnětu a po dobu nezbytně nutnou k naplnění tohoto účelu, nebo zajištění další komunikace s Vámi.

Cookies

Za účelem zlepšování našeho webu využívají naše webové stránky tzv. soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají na zařízení návštěvníka stránky a umožňují opětovně anonymně rozpoznat návštěvníka či jeho prohlížeč. Svůj souhlas s použitím dlouhodobých cookies můžete odvolat, a to tak, že soubory cookies ve svém prohlížeči zpětně deaktivujete. Postup k deaktivaci cookies naleznete na webových stránkách jednotlivých prohlížečů: ChromeInternet Explorer SafariFirefoxOpera. Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Aplikace a použití Google Fonts

Používáme písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Ochrana osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.