Asociace poskytovatelů strategie & realizace provozních úspor

Expertní podpora pro hospodárné a ekologické užívání zdrojů a energetických komodit / Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Provádění ad-hoc opatření bez řádné strategie zohledňující širší vztahy je z dlouhodobého hlediska stejně zrádné, neefektivní nebo dokonce nefunkční, stejně jako dobrá strategie bez naplňování, jen částečně naplňovaná nebo plná nekontrolovaných změn při realizaci.

Strategie & Realizace provozních úspor pod kontrolou

Poskytujeme kompletní podporu pro plánování a realizaci opatření vedoucích k zvýšení provozní hospodárnosti, ekologičnosti využití zdrojů a energetických komodit.

Hledáte expertní podporu nebo konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou

Expertní partner realizace úspor a hospodaření

Sdílením a aplikací know-how hospodárného a ekologického využívání provozních zdrojů přispíváme zvyšování efektivnosti jejich spotřeby a tím jejich dlouhodobé udržitelnosti.

studiemi a projekty vysoké kvality

kontrolou a dohledem realizací

omezením rizik a legis. souladem

modely a možnostmi financování

opatřeními s rychlou návratností investic

zohledněním zásad a pravidel 3E

Přínosy

Proč upřednostnit nás?

Nejcennějším kapitálem a klíčem k úspěchu každé organizace jsou lidé, jejich dovednosti, znalosti a zkušenosti. Ne vždy je však smysluplné a udržitelné každou provozní oblast, související problematiky a informační přehled oborového vývoje zajišťovat interními zdroji pro případ, že je budete potřebovat. Proto jsme tu my a nechybí nám:

Interdisciplinární Know-How

Disponujeme širokým spektrem znalostí a zkušeností díky sdružování odborníků oborů komerčních, akademických a výzkumných z řad členů a spolupracujících organizací.

Flexibilita a inovativnost

Osvědčená řešení nebo známé postupy někdy nefungují, případně je nelze z objektivních důvodů použít. To nevadí, kdo chce hledá způsoby.

Nezávislost

Interdisciplinární znalostní zázemí nám umožňuje nezávislé a vzájemně konkurenční pohledy a přístupy k řešené problematice s cílem maximalizace efektu pro klienta.

Profesionální přístup

Mimo profesionální komunikaci a organizaci činností můžete očekávat také postupy a opatření s cílem ochrany oprávněných zájmů klienta.

Případové studie

Nedávno provedené expertízy
a konzultace

Naše zkušenosti a znalosti jsme úspěšně uplatnili ve prospěch návrhů, realizačních provedení, nebo provozních zajištění klientům z rozdílných oblastí hospodářství a rozdílnou provozní komplexitou.

Hledáte expertní podporu nebo konzultaci?

Neváhejte se na nás obrátit se svým záměrem, problémem nebo myšlenkou