Aktuality

Naším cílem je vaše spokojenost

První neformální setkání na Orlíku, 11. 4. 2019

Během pravidelných setkáních členů s potenciálními obchodními partnery bude APPU prezentovat aktivity, strategie a dosažené výsledky v oblasti úspor. Na prvním takovém neformálním členském setkání 11. dubna na Orlíku jsme se věnovali výměně zkušeností se společnostmi, které patří k leaderům udržitelného podnikání nejen v Čechách ale i v Evropě.

Ve společném úsilí o zefektivňování a úspory spatřujeme obrovský smysl. Záměrem naší činnosti je aktivně ovlivňovat a udržovat ekonomické prostředí ruku v ruce s ekologickými postupy – máme tedy pořád dost práce! Svým členům chceme věnovat tu nejlepší péči a pomáhat jim k dosažení jimi vytyčených cílů. Od začátku do konce chceme přispívat k jejich spokojenosti. Našimi aktivitami proto posouváme běžné hranice podnikání, a to především tím, že propojujeme naše členy s odborníky z různých oborů i veřejnou správou. Své osobní a podnikatelské obzory si tak rozšiřují všichni zúčastnění, což napomáhá jejich cílům i rozvoji potenciálu na českém trhu i v zahraničí. V dubnu jsme proto v podniku Marina na přehradě Orlík uspořádali první podnikatelské setkání. Hlavními tématy byla tentokrát voda a úspora v oblasti energie.

Jedním z prezentujících byla společnost Hutira Vision. Ve svém příspěvku představili její zástupci, Petr Vagner a Petr Hajný, koncept této ryze české rodinné firmy s téměř třiceti letou tradicí, jímž je řešení pro energetiku, plynárenství a úpravu vody. Pomocí svých inovativních postupů chce Hutira zlepšit hospodaření s vodou – lépe využívat povrchovou vodu a zajistit dodávky do oblastí, kde mají nedostatek pitné vody, nebo je zde voda nekvalitní.
www.hutiravision.com

O své zkušenosti se podělil také Rudolf Javořík, obchodní ředitel firmy Wero Energy, která je zakládajícím členem Asociace, a která zrealizuje váš projekt energetických úspor od začátku do konce- od auditu až po zajištění vlastní lokální sítě elektrické energie.
www.weroenergy.eu

S životním příběhem firmy TEDOM seznámil účastníky Marek Tabašek, regionální ředitel energetických projektů. TEDOM se za čtvrt století z malé firmy stala mezinárodní společností s více než pěti sty zaměstnanci, která své kogenerační jednotky prodává a servisuje‚ v desítkách zemí světa.
www.tedom.com

Martin Hodan a Jovan Miličič, zástupci firmy ADI Oil, pak odprezentovali činnost této ryze české společnosti nabízející provoz šetrných a ekonomicky efektivních technologií zpracování plastového odpadu. I přes efektivní systém sběru plastů v České republice se totiž z mnoha důvodů některé plasty recyklovat nevyplatí. Zbývá tak pořád 30-50% plastů, které musí být spáleny nebo skládkovány. A právě ADI dokáže zpracovat i tento nerecyklovatelný plast a vyrobit z něj kvalitní olej dále používaný například jako přídavek
do ušlechtilých pohonných hmot.
www.adi-oil.cz

Charakteristika konferencí a firemních setkání pořádaných Asociací

  • Zážitek pro účastníky vašich akcí od začátku až do konce.
  • Doporučení a koordinace nejlepších služeb a subdodavatelů.
  • Možnost organizace setkání a konferencí i v zahraničí.
  • Začlenění teambuildingového nebo doprovodného programu.
  • Kreativní konzultace a originální nápady.