Klíč k efektivnímu provozu Vaší firmy.

Naše poslání

Naše služby

Naši členové

 Naše poslání

Posláním Asociace

je být garantem úsporných opatření pro všechny společnosti, které chtějí ekologicky a hospodárně nakládat se svými technickými, provozními a energetickými zdroji. Chceme být klíčem a partnerem každé společnosti k jejímu efektivnímu provozu.

Cíle Asociace:

 • má trvale přispívat k maximálnímu využívání ekologických a efektivních řešení pro všechny obory podnikání na evropském trhu.
 • má nastavovat nové standardy energeticko-provozně-technických úsporných opatření v rámci Evropské unie.
 • má aktivně prosazovat hospodárné zacházení se zdroji a recyklovat již použité
 • přinášet nová technická řešení vedoucí k ochraně životního prostředí
 • definuje, reprezentuje, podporuje, prosazuje a hájí společné zájmy svých členů, kteří poskytují úsporná opatření s cílem vytvářet vhodné prostředí, které vede k dlouhodobému rozvoji podnikání v tomto oboru
 • propagovat úsporná opatření, jako nutný trend k ekonomické udržitelnosti, jak ve státním, tak soukromém sektoru

Struktura Asociace

Struktura APPU

Orgány Asociace

 • Nejvyšší orgánem spolku je Členská schůze scházející se nejméně 1x ročně.
 • Představenstvo je voleno na 4 roky.
 • Členem orgánu spolku může být pouze fyzická osoba
 • Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku
 • Představenstvo se schází dle potřeby obvykle 1x měsíčně
 • Spolek zastupuje předseda samostatně
 • APPU budou tvořit regionální zástupci po celé ČR (Praha, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Zlín)

 Naše služby

Přehled činností APPU

Tvoříme postupy a principy,
jak by firmy či státní organizace měli přistupovat k provozním úsporám s dlouhodobým účinkem

Provedeme Vás procesem,
jak dosáhnout energeticko-provozně-technických úspor za nejlepších podmínek

Poradíme, jak správně vybrat dodavatele, jak vyhodnocovat nabídky či jak správně uzavírat dodavatelské smlouvy

Připravujeme návody,
jak žádat o dotace z EU

 • Nastavujeme efektivní procesy pro získání a dosažení úsporných opatření

 • Přinášíme na evropský trh vize, které vedou k úspěšným úsporným opatřením

 • Poskytuje právní a poradenské služby

 • Zajišťujeme rozvoj informačních a obchodních styků s obdobnými asociacemi v zahraničí

 • Provádíme dozor nad odborností poskytovatelů úsporných opatření

 • Připravujeme pravidelný informační servis

 • Zajišťujeme jednotlivé audity vedoucí k úsporám – energetické, provozní, technické a personální

Co nabízíme v rámci členství

 • Možnost podílet se na formulování a formování strategie úsporných opatření  napříč Českou republikou i zahraničí
 • Podílet se na realizaci úsporných opatření vzešlých z auditů
 • Možnost potkávat na půdě APPU zajímavé osobnosti ze světa, které mohou užitečnými radami přispět k rozvoji vaší společnosti
 • Možnost potkávat se s kolegy z různých oborů činností, které mají dopad na vaše podnikání
 • Připomínkovat zákony a další dokumenty související s energetickými úsporami a nejen s nimi

Podmínky členství:

 • Členy APPU mohou být fyzické či právnické osoby, které splní dále uvedené podmínky a jejichž žádost o přijetí je představenstvem posouzena kladně.
 • Členský příspěvek na činnost spolku na kalendářní rok činí částku 60.000,- Kč.
 • Pokud společnost přistoupí do Asociace během kalendářního roku, platí alikvotní část příspěvku, tzn. za každý kalendářní měsíc, který nebyla členem, jí bude odečtena 1/12 z členského příspěvku.
 • O výjimkách z těchto podmínek může rozhodnout Představenstvo.
 • Podrobné informace jsou uvedeny ve Stanovách APPU.

 Naši členové

Zakládající členové:

Členové:

 Aktuality

17. 09. 2019
První členská schůze Asociace
30. 9. 2019
Konference Města Budoucnosti – Cubex Praha
03. 10. 2019
Prezentace APPU na dni otevřených dveří CIIRC ČVUT (Urban Resilience Conference 2019)
17. 10. 2019
Konference Budoucnost provozu vodních areálů, Břeclav
24. 10. 2019
Recitál Renaty Drössler, networking
3. 12. 2019
Vánoční setkání v divadle Ypsilonka

Archiv

Kontakt

Hledáte pomoc a oporu pro realizaci úsporných opatření a nevíte, jak na to?
Neváhejte a kontaktujte nás:

Sídlo APPU
U staré školy 115/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ : 07774869

Kontaktní adresa
Panská 891/5, 110 00 Praha 1

Regionální zástupci / zastoupení